Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно предстоящото таксуване на пътните превозни средства с обща техническа допустима максимална маса над 3,5 тона с таксата по чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата - тол такса
Дата 24/02/2020
Входящ номер 054-07-9
Адресат Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Статус проведено
Дата на провеждане 27/02/2020
Текст на изслушването