Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно обсъждане на позицията на България, изразена на заседанието на Европейския съвет, относно подкрепата на българското правителство за присъединяването на страната към Пакта "Евро плюс"
Дата 12/04/2011
Входящ номер 154-07-53
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Статус непроведено
Дата на провеждане
Текст на изслушването