Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно бедственото положение в страната, състоянието на техническата инфраструктура и предприетите от страна на държавата мерки и действия за защита на населението и за предотвратяване на последиците от наводненията и снеговалежите
Дата 07/02/2012
Входящ номер 254-07-21
Адресат Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи
Вносител
Статус непроведено
Дата на провеждане
Текст на изслушването