Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно обстоятелствата, свързани със скъсването на язовирната стена, наводнението на с. Бисер, както и мерките взети за преодоляване на последиците от бедствието
Дата 14/02/2012
Входящ номер 254-07-27
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Статус непроведено
Дата на провеждане
Текст на изслушването