Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно финансиране плащането по външния дълг в началото на 2013 г. и финансиране плащането по бюджетния дефицит за 2012 г.
Дата 28/02/2012
Входящ номер 254-07-37
Адресат Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите
Вносител
Статус непроведено
Дата на провеждане
Текст на изслушването