Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно размера на изплатените възнаграждения за 2011 г. под формата на допълнителни бонуси или допълнително материално стимулиране на служителите от администрацията на изпълнителната власт - общо и по ведомства (Министерския съвет, министерствата, държавните агенции, държавните комисии, изпълнителните агенции, областните администрации, както и други административни структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт)
Дата 28/02/2012
Входящ номер 254-07-38
Адресат Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите
Вносител
Статус непроведено
Дата на провеждане
Текст на изслушването