Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно подписания договор за стабилност, координация и управление в Икономическия и валутен съюз в Брюксел
Дата 06/03/2012
Входящ номер 254-07-48
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Статус непроведено
Дата на провеждане
Текст на изслушването