Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно катастрофалното състояние на здравната система на Република България
Дата 26/10/2012
Входящ номер 254-07-184
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Статус непроведено
Дата на провеждане
Текст на изслушването