Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно протестите в страната и за мерките и действията от страна на правителството за решаване на исканията на гражданите
Дата 19/02/2013
Входящ номер 354-07-46
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Статус оттеглено
Дата на провеждане
Текст на изслушването