Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно кризата в Сирия и позицията на Министерски съвет на Република България
Дата 03/09/2013
Входящ номер 354-07-26
Адресат Пламен Орешарски, Министър-председател на Република България
Вносител
Статус проведено
Дата на провеждане 04/09/2013
Текст на изслушването