Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно необходимостта от предприемането на спешни мерки и действия от страна на отговорните министерства за предотвратяване презастрояването на природен парк "Странджа" и възможни наказателни процедури от страна на Европейската комисия срещу България за нарушаване на европейското екологично законодателство
Дата 28/01/2014
Входящ номер 454-07-7
Адресат Иван Данов, Министър на инвестиционното проектиране
Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие
Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите
Вносител
Статус проведено
Дата на провеждане 31/01/2014
Текст на изслушването