Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно въвеждане на комбинираната форма на обучение
Дата 16/04/2014
Входящ номер 454-07-42
Адресат Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката
Вносител
Статус непроведено
Дата на провеждане
Текст на изслушването