Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно готовността на Министерство на регионалното развитие и на Агенция "Пътна инфраструктура" за предстоящия зимен сезон и предприетите действия за осигуряване на координация и готовност за поддържането и почистването на пътищата от републиканската пътна мрежа, с оглед осигуряване на безопасност на движението и недопускане на затруднения за гражданите на Република България, както и да се изяснят причините, довели до липса на финансов ресурс за подготовка на републиканските пътища за зимния сезон
Дата 28/10/2014
Входящ номер 454-07-1
Адресат Екатерина Гечева-Захариева, служебен заместник министър-председател по икономическа политика, служебен министър на регионалното развитие и служебен министър на инвестиционното проектиране
Вносител
Статус проведено
Дата на провеждане 29/10/2014
Текст на изслушването