Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно Решение № 28-ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие на цялостен и годишен работен проект за 2014 г. за търсене и проучване на нефт и природен газ в границите на Блок "1-11 Вранино"
Дата 28/10/2014
Входящ номер 454-07-5
Адресат Светлана Жекова, служебен министър на околната среда и водите
Вносител
Статус проведено
Дата на провеждане 30/10/2014
Текст на изслушването