Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно предприетите мерки за гарантиране здравето на населението
Дата 19/04/2017
Входящ номер 754-00-1
Адресат Илко Семерджиев, служебен заместник министър-председател по социални политики и служебен министър на здравеопазването
Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството
Ирина Костова, служебен министър на околната среда и водите
Вносител
Статус проведено
Дата на провеждане 21/04/2017
Текст на изслушването