Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно степента на готовност на Република България за поемане на Председателството на Съвета на ЕС
Дата 19/04/2017
Входящ номер 754-00-2
Адресат Деница Златева, служебен заместник министър-председател по подготовката на българското председателство на Съвета на ЕС – 2018
Вносител
Статус проведено
Дата на провеждане 20/04/2017
Текст на изслушването