Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно криминогенната ситуация в страната и предприетите мерки за гарантиране работата на институциите и сигурността на гражданите
Дата 10/01/2018
Входящ номер 854-07-2
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Статус непроведено
Дата на провеждане
Текст на изслушването