Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно актуалното състояние на системата на здравеопазването в Северозападна България
Дата 02/07/2019
Входящ номер 954-07-51
Адресат Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването
Вносител
Статус проведено
Дата на провеждане 05/07/2019
Текст на изслушването