Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно актуалното състояние в страната във връзка с пандемията от Ковид-19 и ефективността на предприетите здравни, икономически и социални мерки
Дата 21/04/2020
Входящ номер 054-00-20
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Статус проведено
Дата на провеждане 28/04/2020
Текст на изслушването