Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно принудително убиване на дребни преживни животни през 2018 г., разпоредено във връзка с проби за болестта чума по дребните преживни животни
Дата 22/06/2020
Входящ номер 054-07-27
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Статус непроведено
Дата на провеждане
Текст на изслушването