Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно здравните, социалните и икономическите мерки за справяне с кризата, породена от пандемията от коронавирус
Дата 29/07/2020
Входящ номер 054-07-34
Адресат Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика
Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването
Лъчезар Борисов, министър на икономиката
Вносител
Статус проведено
Дата на провеждане 30/07/2020
Текст на изслушването