Новини
Списък на допуснатите до изслушване кандидати за инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет и насрочване на дата за изслушване
16/12/2015
Списък на допуснатите до изслушване кандидати за инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет

На свое заседание, проведено на 16 декември 2015 г., Комисията по правни въпроси извърши проверка за допускане до изслушване на кандидатите за инспектори към Инспектората на Висшия съдебен съвет.
На основание Раздел III, точка 4 от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет, до изслушване са допуснати следните кандидати:
1. Александър Божидаров Мумджиев;
2. Анелия Здравкова Маркова;
3. Генади Йорданов Георгиев;
4. Десислава Георгиева Янева – Димитрова;
5. Диана Огнянова Добрева;
6. Елена Тодорова Величкова;
7. Игнат Иванов Георгиев;
8. Йорданка Иванова Костова;
9. Лидия Христова Стоянова;
10. Любка Богданова Гелкова;
11. Любка Димитрова Кабзималска;
12. Любомир Василев Крумов;
13. Мария Василева Славчева;
14. Мария Господинова Нейкова;
15. Мая Сотирова Кипринска – Гьошева;
16. Милчо Иванов Генжов;
17. Стефка Станева Мулячка;
18. Теодора Георгиева Нинова;
19. Ценка Иванова Георгиева;
20. Юрий Димитров Кръстев.

Изслушването на допуснатите кандидати за инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет на основание чл. 45, ал. 3 от Закона за съдебната власт пред Комисията по правни въпроси ще се проведе на 20 януари 2016 г. от 14:30 часа в зала „Изток”/”Запад” на Народното събрание и ще се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание.
Новини / Процедурни правила / Заседания / Доклади / Документи / Кандидати / Становища / Стенограми