Заседания
Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика
06/03/2018, 12:00
пл. "Народно събрание" 2, зала Запад
Изслушване на кандидатите за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Заседанието ще се излъчва в реално време чрез Интернет страницата на Народното събрание
Форма за търсене
Ключова дума

2018

Новини / Процедурни правила / Заседания / Доклади / Документи / Кандидати / Становища / Стенограми