Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Форма за търсене
От До
Ключова дума
Възможности за търсене
  • Търсене в заглавията на закона - търсене по ключова дума или част от дума.
  • Търсене по дата
  • Търсене по един или няколко критерия
  • Извеждане на всички приети - чрез бутон "Търси", като полетата не се попълват
Последни закони
Закон Дата брой ДВ/г.
Закон за ратифициране на Споразумението за извършване на Икономически преглед на Република България между Република България, от една страна, и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), от друга страна 09/05/2019 41/2019
Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката 09/05/2019 41/2019
Закон за ратифициране на Споразумението между Съвета на министрите на Босна и Херцеговина и правителствата на другите страни - членки на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа (правителствата на Република България, Република Хърватия, Република Македония, Черна гора, Република Словения, Република Сърбия, Република Турция, Република Албания и Румъния), относно договореностите със страната домакин за Секретариата на Инициативата за готовност и превенция при бедствия в Югоизточна Европа, подписано на 4 април 2018 г. в Анкара, Република Турция 08/05/2019 40/2019
Закон за ратифициране на актовете на Втория извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз 08/05/2019 41/2019
Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър 08/05/2019 41/2019
Закон за допълнение на Закона за местните данъци и такси 25/04/2019 38/2019
Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие ("Световна банка") за предоставяне на подкрепа за офис на Световната банка в Република България 25/04/2019 38/2019
Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел 25/04/2019 38/2019
Закон за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници 24/04/2019 37/2019
Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия 24/04/2019 37/2019