Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Споразумението за заем между Република България и Банка Кредитанщалт фюр Видерауфбау - Франкфурт на Майн (KfW), проект "Техническа инфраструктура 2010-2013"
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Споразумението за заем между Република България и Банка Кредитанщалт фюр Видерауфбау - Франкфурт на Майн (KfW), проект "Техническа инфраструктура 2010-2013"
Дата на приемане 23/11/2010
Брой/година Държавен вестник 96/2010

 


УКАЗ № 321

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Споразумението за заем между Република България и Банка Кредитанщалт фюр Видерауфбау – Франкфурт на Майн (KfW), проект „Техническа инфраструктура 2010 – 2013“, приет от ХLI Народно събрание на 23 ноември 2010 г.

Издаден в София на 29 ноември 2010 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението за заем между Република България и Банка Кредитанщалт фюр Видерауфбау – Франкфурт на Майн (KfW), проект „Техническа инфраструктура 2010 – 2013“

Член единствен. Ратифицира Споразумението за заем между Република България и Банка Кредитанщалт фюр Видерауфбау – Франкфурт на Майн (KfW), проект „Техническа инфраструктура 2010 – 2013“, подписано на 12 август 2010 г. в София.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 23 ноември 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

9441