Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Договора между Република България и Република Беларус за екстрадиция
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Договора между Република България и Република Беларус за екстрадиция
Дата на приемане 16/02/2011
Брой/година Държавен вестник 18/2011

 


УКАЗ № 33

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Договора между Република България и Република Беларус за екстрадиция, приет от ХLI Народно събрание на 16 февруари 2011 г.

Издаден в София на 24 февруари 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Договора между Република България и Република Беларус за екстрадиция

Член единствен. Ратифицира Договора между Република България и Република Беларус за екстрадиция, подписан на 8 юли 2010 г. в Минск.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 16 февруари 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

2409