Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Хартата на Международния енергиен форум
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Хартата на Международния енергиен форум
Дата на приемане 09/06/2011
Брой/година Държавен вестник 48/2011

 


УКАЗ № 147

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Хартата на Международния енергиен форум, приет от ХLI Народно събрание на 9 юни 2011 г.

Издаден в София на 20 юни 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Хартата на Международния енергиен форум

Член единствен. Ратифицира Хартата на Международния енергиен форум, подписана на 22 февруари 2011 г. в Рияд, Кралство Саудитска Арабия.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 9 юни 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

7276