Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Изменението на Заемното споразумение "Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура" между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Изменението на Заемното споразумение "Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура" между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Дата на приемане 22/06/2011
Брой/година Държавен вестник 48/2011

 


УКАЗ № 164

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Изменението на Заемното споразумение „Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура“ между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, приет от ХLI Народно събрание на 22 юни 2011 г.

Издаден в София на 22 юни 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Изменението на Заемното споразумение „Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура“ между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие

Член единствен. Ратифицира Изменението на Заемното споразумение „Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура“ между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, сключено на 17 май 2011 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 22 юни 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

7660