Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2009 - 2014 между Република България и Кралство Норвегия
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 между Република България и Кралство Норвегия
Дата на приемане 17/11/2011
Брой/година Държавен вестник 95/2011

 


УКАЗ № 233

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 между Република България и Кралство Норвегия, приет от ХLI Народно събрание на 17 ноември 2011 г.

Издаден в София на 24 ноември 2011 г.

Президент на републиката: Георги Първанов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 между Република България и Кралство Норвегия

Член единствен. Ратифицира Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 между Република България и Кралство Норвегия, подписан на 17 юни 2011 г. в София.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 17 ноември 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

12535