Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния относно презгранични операции за Air Policing
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния относно презгранични операции за Air Policing
Дата на приемане 16/02/2012
Брой/година Държавен вестник 18/2012

 


УКАЗ № 75

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния относно презгранични операции за Air Policing, приет от ХLI Народно събрание на 16 февруари 2012 г.

Издаден в София на 23 февруари 2012 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Диана Ковачева

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния относно презгранични операции за Air Policing

Член единствен. Ратифицира Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния относно презгранични операции за Air Policing, подписано на 12 октомври 2011 г. в Букурещ.

Законът е приет от 41-ото Народно съб­рание на 16 февруари 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

1903