Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Протокола относно привилегиите и имунитетите на Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Протокола относно привилегиите и имунитетите на Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа
Дата на приемане 10/07/2012
Брой/година Държавен вестник 56/2012

 


УКАЗ № 280

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Протокола относно привилегиите и имунитетите на Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа, приет от ХLI Народно събрание на 10 юли 2012 г.

Издаден в София на 17 юли 2012 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:Диана Ковачева

ЗАКОН

за ратифициране на Протокола относно привилегиите и имунитетите на Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа

Член единствен. Ратифицира Протокола относно привилегиите и имунитетите на Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа, подписан на 24 ноември 2010 г. в Букурещ.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 10 юли 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

6685