Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Сърбия за социална сигурност
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Сърбия за социална сигурност
Дата на приемане 05/07/2012
Брой/година Държавен вестник 54/2012

 


УКАЗ № 261

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Сърбия за социална сигурност, приет от ХLI Народно събрание на 5 юли 2012 г.

Издаден в София на 9 юли 2012 г.

Президент на републиката:  Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Диана Ковачева

ЗАКОН

за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Сърбия за социална сигурност

Член единствен. Ратифицира Спогодбата между Република България и Република Сърбия за социална сигурност, подписана на 19 септември 2011 г. в Белград.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 5 юли 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

6567