Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада
Дата на приемане 30/01/2013
Брой/година Държавен вестник 14/2013

 


УКАЗ № 20

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада, приет от ХLI Народно събрание на 30 януари 2013 г.

Издаден в София на 6 февруари 2013 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Диана Ковачева

ЗАКОН

за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада

Член единствен. Ратифицира Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада, подписана на 5 октомври 2012 г. в Отава.

Законът е приет от 41-ото Народно съб­рание на 30 януари 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

971