Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Протокола по повод на загрижеността на ирландските граждани относно Договора от Лисабон
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Протокола по повод на загрижеността на ирландските граждани относно Договора от Лисабон
Дата на приемане 30/10/2013
Брой/година Държавен вестник 98/2013

 


УКАЗ № 209

На основание чл.98, т.4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Протокола по повод на загрижеността на ирландските граждани относно Договора от Лисабон, приет от ХLIІ Народно събрание на 30 октомври 2013 г.

Издаден в София на 4 ноември 2013 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Зинаида Златанова

ЗАКОН

за ратифициране на Протокола по повод на загрижеността на ирландските граждани относно Договора от Лисабон

Член единствен. Ратифицира Протокола по повод на загрижеността на ирландските граждани относно Договора от Лисабон, под­писан на 13 юни 2012 г. в Брюксел.

Законът е приет от 42-то Народно събрание на 30 октомври 2013 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

8163