Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Договора за търговия с оръжие
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Договора за търговия с оръжие
Дата на приемане 12/03/2014
Брой/година Държавен вестник 26/2014

 


УКАЗ № 46

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Договора за търговия с оръжие, приет от ХLIІ Народно събрание на 12 март 2014 г.

Издаден в София на 14 март 2014 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

ЗАКОН

за ратифициране на Договора за търговия с оръжие

Член единствен. Ратифицира Договора за търговия с оръжие, приет от Общото събрание на ООН на 2 април 2013 г., подписан от Република България на 2 юли 2013 г. в Ню Йорк, САЩ.

Законът е приет от 42-то Народно събрание на 12 март 2014 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

1771