Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Споразумението за създаване на Център за високи постижения в областта на финансите
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Споразумението за създаване на Център за високи постижения в областта на финансите
Дата на приемане 16/07/2014
Брой/година Държавен вестник 62/2014

 


УКАЗ № 182

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Споразумението за създаване на Център за високи постижения в областта на финансите, приет от ХLІI Народно събрание на 16 юли 2014 г.

Издаден в София на 23 юли 2014 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението за създаване на Център за високи постижения в областта на финансите

Член единствен. Ратифицира Споразумението за създаване на Център за високи постижения в областта на финансите, подписано на 3 септември 2013 г. в гр. Блед, Словения.

Законът е приет от 42-то Народно събрание на 16 юли 2014 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

4890