Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на актовете на ХХV конгрес на Всемирния пощенски съюз
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на актовете на ХХV конгрес на Всемирния пощенски съюз
Дата на приемане 09/07/2014
Брой/година Държавен вестник 59/2014

аа


УКАЗ № 173

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на актовете на ХХV конгрес на Всемирния пощенски съюз, приет от ХLIІ Народно събрание на 9 юли 2014 г.

Издаден в София на 16 юли 2014 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Зинаида Златанова

ЗАКОН

за ратифициране на актовете на ХХV конгрес на Всемирния пощенски съюз

Член единствен. Ратифицира Общия правилник на Всемирния пощенски съюз, Всемирната пощенска конвенция и Заключителен протокол към нея и Споразумението за услугите по пощенските плащания, приети от ХХV конгрес на Всемирния пощенски съюз и подписани на 11 октомври 2012 г. в Доха.

Законът е приет от 42-то Народно събрание на 9 юли 2014 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Михаил Миков

4738