Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона
Име на законопроекта Законопроект за предучилищното и училищното образование
Дата на приемане 30/09/2015
Брой/година Държавен вестник 79/2015