Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно обмен на информация за пътниците
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно обмен на информация за пътниците
Дата на приемане 08/10/2015
Брой/година Държавен вестник 81/2015

 


УКАЗ № 190

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно обмен на информация за пътниците, приет от ХLІІI Народно събрание на 8 октомври 2015 г.

Издаден в София на 13 октомври 2015 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Христо Иванов

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно обмен на информация за пътниците

Чл. 1. Ратифицира Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно обмен на информация за пътниците, подписано на 23 март 2015 г. във Вашингтон.

Чл. 2. Споразумението по чл. 1 да не се обнародва в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 8 октомври 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

6681