Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Споразумението за европейска кооперираща държава между правителството на Република България и Европейската космическа агенция
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Споразумението за европейска кооперираща държава между правителството на Република България и Европейската космическа агенция
Дата на приемане 26/11/2015
Брой/година Държавен вестник 95/2015

 


УКАЗ № 239

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Споразумението за европейска кооперираща държава между правителството на Република България и Европейската космическа агенция, приет от ХLІІI Народно събрание на 26 ноември 2015 г.

Издаден в София на 1 декември 2015 г.

Президент на републиката: Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Христо Иванов

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението за европейска кооперираща държава между правителството на Република България и Европейската космическа агенция

Член единствен. Ратифицира Споразумението за европейска кооперираща държава между правителството на Република България и Европейската космическа агенция, подписано на 8 април 2015г. в София.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 26 ноември 2015 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

7748