Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Рамково споразумение за съвместно възлагане на обществени поръчки при мерки за медицинско противодействие
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Рамково споразумение за съвместно възлагане на обществени поръчки при мерки за медицинско противодействие
Дата на приемане 20/03/2020
Брой/година Държавен вестник 26/2020

 


УКАЗ № 69

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Рамково споразумение за съвместно възлагане на обществени поръчки при мерки за медицинско противодействие, приет от 44-то Народно събрание на 20 март 2020 г.

Издаден в София на 22 март 2020 г.

Президент на Републиката: Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Данаил Кирилов

ЗАКОН

за ратифициране на Рамково споразумение за съвместно възлагане на обществени поръчки при мерки за медицинско противодействие

Член единствен. Ратифицира Рамковото споразумение за съвместно възлагане на обществени поръчки при мерки за медицинско противодействие, подписано на 14 юни 2019 г. в Люксембург, Велико Херцогство Люксембург.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 20 март 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

2627