Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Втория допълнителен протокол към Всемирната пощенска конвенция от третия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Втория допълнителен протокол към Всемирната пощенска конвенция от третия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз
Дата на приемане 08/07/2020
Брой/година Държавен вестник 65/2020

 


УКАЗ № 140

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Втория допълнителен протокол към Всемирната пощенска конвенция от третия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз, приет от 44-то Народно събрание на 8 юли 2020 г.

Издаден в София на 14 юли 2020 г.

Президент на Републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Данаил Кирилов

ЗАКОН

за ратифициране на Втория допълнителен протокол към Всемирната пощенска конвенция от третия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз

Член единствен. Ратифицира Втория допълнителен протокол към Всемирната пощенска конвенция, приет от третия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз, подписан в Женева през 2019 г.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 8 юли 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

5128