Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Изменението на Споразумението между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие ("Световна банка") за предоставяне на подкрепа за Офис на Световната банка в Република България от 12 април 2019 г.
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Изменението на Споразумението между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие ("Световна банка") за предоставяне на подкрепа за Офис на Световната банка в Република България от 12 април 2019 г.
Дата на приемане 24/07/2020
Брой/година Държавен вестник 69/2020

 


УКАЗ № 158

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Изменението на Споразумението между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие („Световна банка“) за предоставяне на подкрепа за Офис на Световната банка в Република България от 12 април 2019 г., приет от 44-то Народно събрание на 24 юли 2020 г.

Издаден в София на 28 юли 2020 г.

Президент на Републиката: Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Данаил Кирилов

ЗАКОН

за ратифициране на Изменението на Споразумението между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие („Световна банка“) за предоставяне на подкрепа за Офис на Световната банка в Република България от 12 април 2019 г.

Чл. 1. Ратифицира Изменението на Споразумението между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие („Световна банка“) за предоставяне на подкрепа за Офис на Световната банка в Република България от 12 април 2019 г., подписано на 12 май 2020 г.

Чл. 2. Разпорежда на основание чл. 25, ал. 2 от Закона за международните договори на Република България изменението на споразумението по чл. 1 да не се обнародва в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 24 юли 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева

5462