Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Протокола към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Черна гора
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Протокола към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Черна гора
Дата на приемане 30/06/2016
Брой/година Държавен вестник 52/2016

 


УКАЗ № 226

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Протокола към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Черна гора, приет от ХLIІI Народно събрание на 30 юни 2016 г.

Издаден в София на 1 юли 2016 г.

Президент на републиката:  Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Екатерина Захариева

ЗАКОН

за ратифициране на Протокола към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Черна гора

Член единствен. Ратифицира Протокола към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Черна гора, подписан на 19 май 2016 г. в Брюксел.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 30 юни 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

5272