Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Черна гора за социална сигурност
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Спогодбата между Република България и Черна гора за социална сигурност
Дата на приемане 21/07/2016
Брой/година Държавен вестник 61/2016

 


УКАЗ № 259

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Спогодбата между Република България и Черна гора за социална сигурност, приет от ХLІІI Народно събрание на 21 юли 2016 г.

Издаден в София на 26 юли 2016 г.

Президент на републиката:  Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Екатерина Захариева

ЗАКОН

за ратифициране на Спогодбата между Република България и Черна гора за социална сигурност

Член единствен. Ратифицира Спогодбата между Република България и Черна гора за социална сигурност, подписана в гр. София на 1 февруари 2016 г.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 21 юли 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

6095