Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Конвенция Минамата относно живака
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Конвенция Минамата относно живака
Дата на приемане 02/09/2016
Брой/година Държавен вестник 71/2016

 


УКАЗ № 300

На основание чл.98, т.4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Конвенция Минамата относно живака, приет от ХLIІI Народно събрание на 2 септември 2016 г.

Издаден в София на 7 септември 2016 г.

Президент на републиката:

Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:

Екатерина Захариева

ЗАКОН

за ратифициране на Конвенция Минамата относно живака

Член единствен. Ратифицира Конвенция Минамата относно живака, подписана на 10 октомври 2013 г. в Кумамото, Япония.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 2 септември 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:

Цецка Цачева

7330