Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на измененото Споразумение за създаване на Генерална комисия по рибарство за Средиземно море
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на измененото Споразумение за създаване на Генерална комисия по рибарство за Средиземно море
Дата на приемане 28/10/2016
Брой/година Държавен вестник 88/2016

 


УКАЗ № 345

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на измененото Споразумение за създаване на Генерална комисия по рибарство за Средиземно море, приет от ХLІІI Народно събрание на 28 октомври 2016 г.

Издаден в София на 31 октомври 2016 г.

Президент на републиката:  Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Екатерина Захариева

ЗАКОН

за ратифициране на измененото Споразумение за създаване на Генерална комисия по рибарство за Средиземно море

Член единствен. Ратифицира измененото Споразумение за създаване на Генерална комисия по рибарство за Средиземно море.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 28 октомври 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание:  Димитър Главчев

8671