Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Протоколи за изменение на Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка и на нейния устав
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Протоколи за изменение на Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка и на нейния устав
Дата на приемане 12/01/2017
Брой/година Държавен вестник 8/2017

 


УКАЗ № 18

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Протоколи за изменение на Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка и на нейния устав, приет от ХLIІI Народно събрание на 12 януари 2017 г.

Издаден в София на 16 януари 2017 г.

Президент на републиката:  Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Екатерина Захариева

ЗАКОН

за ратифициране на Протоколи за изменение на Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка и на нейния устав

Чл. 1. Ратифицира Протокола за изменение на Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка и на нейния устав, подписан на 20 декември 1990 г.

Чл. 2. Ратифицира Протокола за внесените изменения в Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка и на нейния устав с приложението към него, подписан от правителството на Република България на 8 май 2014 г.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 12 януари 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

365