Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на Споразумението между Министерството на туризма на Република България и Световната организация по туризъм (СОТ) за провеждането на Международен конгрес на световните цивилизации и модерния туризъм
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на Споразумението между Министерството на туризма на Република България и Световната организация по туризъм (СОТ) за провеждането на Международен конгрес на световните цивилизации и модерния туризъм
Дата на приемане 22/12/2016
Брой/година Държавен вестник 105/2016

 


УКАЗ № 450

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Споразумението между Министерството на туризма на Република България и Световната организация по туризъм (COT) за провеждането на Международен конгрес на световните цивилизации и модерния туризъм, приет от ХLІІI Народно събрание на 22 декември 2016 г.

Издаден в София на 23 декември 2016 г.

Президент на републиката:  Росен Плевнелиев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Екатерина Захариева

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението между Министерството на туризма на Република България и Световната организация по туризъм (COT) за провеждането на Международен конгрес на световните цивилизации и модерния туризъм

Член единствен. Ратифицира Споразумението между Министерството на туризма на Република България и Световната организация по туризъм (COT) за провеждането на Международен конгрес на световните цивилизации и модерния туризъм, подписано в София на 17 август 2016 г. и в Мадрид на 19 август 2016 г.

Законът е приет от 43-то Народно събрание на 22 декември 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цецка Цачева

10454