Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Закони
Експорт на данните в XML формат
Информация за закон
Име на закона Закон за ратифициране на актовете на ХХVI конгрес на Всемирния пощенски съюз
Име на законопроекта Законопроект за ратифициране на актовете на ХХVI конгрес на Всемирния пощенски съюз
Дата на приемане 14/02/2018
Брой/година Държавен вестник 18/2018

 


УКАЗ № 50

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на актовете на ХХVI конгрес на Всемирния пощенски съюз, приет от 44-то Народно събрание на 14 февруари 2018 г.

Издаден в София на 21 февруари 2018 г.

Президент на Републиката:  Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: Цецка Цачева

ЗАКОН

за ратифициране на актовете на ХХVI конгрес на Всемирния пощенски съюз

Член единствен. Ратифицира Деветия допълнителен протокол към Устава на Всемирния пощенски съюз, Първия допълнителен протокол към Общия правилник на Всемирния пощенски съюз, Всемирната пощенска конвенция и заключителния протокол към нея и Споразумението за услугите по пощенските плащания и заключителния протокол към него, приети от XXVI конгрес на Всемирния пощенски съюз, подписани в Истанбул през 2016 г.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 14 февруари 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева

1541